Šiaurės Atėnai

1,20 EUR

Nr. 1 (1353)/2021 m. sausio 15 d.

Periodiškumas - 2/mėn.

Dvisavaitinis kultūros savaitraštis, skiriantis daug dėmėsio bendrosioms religijos, kultūros, egzistencijos, visuomenės, tautinės savivokos problemoms, krikščioniškųjų vertybių sklaidai visuomenėje.

Kalba
Lietuvių