Šiaurės Atėnai

1,20 EUR

Nr. 7(1359)/2021 m. balandžio 9 d.

Periodiškumas - 2/mėn.

Dvisavaitinis kultūros savaitraštis, skiriantis daug dėmėsio bendrosioms religijos, kultūros, egzistencijos, visuomenės, tautinės savivokos problemoms, krikščioniškųjų vertybių sklaidai visuomenėje.

Kalba
Lietuvių