Šiaurės Atėnai

1,20 EUR

Nr. 18 (1346)/2020 m. rugsėjo 25 d.

Periodiškumas - 2/mėn.

Dvisavaitinis kultūros savaitraštis, skiriantis daug dėmėsio bendrosioms religijos, kultūros, egzistencijos, visuomenės, tautinės savivokos problemoms, krikščioniškųjų vertybių sklaidai visuomenėje.

Kalba
Lietuvių