Cosmopolitan (RU)

Prenumeratos laikotarpis
Prenumeratos pradžia
17,82 EUR

Periodiškumas - 12/metus.

Kaina pardavimo vietose -  5.94 Eur.

Mėnesinis žurnalas merginoms. Santykiai, įžymybės, mada, grožis ir kt.

Kalba
Rusų