Bloomberg Businessweek prenumerata

Prenumeratos laikotarpis
Prenumeratos pradžia
108,50 EUR

Periodiškumas - 50/metus.

Ekonomikos, politikos, akcijų rinkų, finansų naujienos, kompanijų apžvalgos ir statistika, geriausios verslo mokyklos ir kt.

Kalba
Anglų