Financial Times I-VI prenumerata

Prenumeratos laikotarpis
Prenumeratos pradžia
344,50 EUR

Periodiškumas - 312/metus.

Kaina pardavimo vietose: I-V - 4.30 Eur,  VI - 5.00 Eur.

Prestižinis Didžiosios Britanijos verslo, finansų, ekonomikos ir politikos dienraštis.

Kalba
Anglų