The Economist

Prenumeratos laikotarpis
Prenumeratos pradžia
97,50 EUR

Periodiškumas - 52/metus.

Kaina pardavimo vietose - 7.5 Eur.

Politikos, finansų ir verslo, visuomenės, mokslo, technologijų, kultūros naujienos, apžvalgos ir komentarai.

Kalba
Anglų