Šiaurės Atėnai

1,20 EUR

Periodiškumas - 2/mėn.

Dvisavaitinis kultūros savaitraštis, skiriantis daug dėmėsio bendrosioms religijos, kultūros, egzistencijos, visuomenės, tautinės savivokos problemoms, krikščioniškųjų vertybių sklaidai visuomenėje.

Kalba
Lietuvių