IQ+IQ Life

4,00 EUR

Nr. 1(130)/ 2020 Sausis.

Periodiškumas - 1/mėn.

Svarbiausių Lietuvos ir pasaulio įvykių analizė bei komentarai gausiai iliustruotame žurnale kiekvieną mėnesį, 12 kartų per metus. Ekonomika, politika, sportas, kultūra, technologijos ir kitos aktualios temos, taip pat rinktiniai „The Economist“ straipsniai.

Kalba
Lietuvių